Förra våren presenterade Socialstyrelsen en granskning av fler än tusen vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning. Den visade att undersökning med magnet­kamera av knäled kan minska risken att barn under 18 år felaktigt bedöms som vuxna. Regeringen gav sedan under sommaren Socialstyrelsen i uppdrag att ansvara för en fördjupad studie av åldersbedömning med magnetkameraundersökning.

Nu har Socialstyrelsen tecknat avtal med Karolinska institutet och Blekinge tekniska högskola om att utföra studien. Uppdraget ska slutredovisas för regeringen den 30 november 2017. Arbetet sker i samverkan med Rättsmedicinalverket.