Fler kvinnor än män är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och särskilt drabbade är kvinnor inom kontaktyrken. Vad beror det på? Finns det gränser för hur mycket relationsinriktat arbete en person orkar med? Anna Nyberg, forskare vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm, har ett genusperspektiv i ett nytt forskningsprojekt om sjukskrivningsorsaker.

— Det är inte självklart att det bara är arbetslivet som förklarar kvinnors psykiska ohälsa. Det har ofta konstaterats att kvinnor har ett större ansvar för hem, barn och gamla föräldrar. Vi vill också ta reda på hur de känslomässiga kraven på fritiden påverkar hälsan, säger hon.

En annan sak som de båda forskarna ska studera är om de organisatoriska förutsättningarna skiljer sig åt mellan kvinnligt och manligt dominerande sektorer. De vill också väcka frågan om det går att organisera arbetet annorlunda.

— Även när det gäller kontaktyrken kan chefer se över om det finns arbetsuppgifter, administrativa sådana till exempel, som kan utföras på annan plats. Som jag ser det är det nödvändigt att se över hur verksamheter organiseras.

I slutet av 2019 ska forskningsprojektet vara klart. Under den tiden tar Anna Nyberg gärna emot åsikter och reflektioner från fackligt förtroendevalda, chefer och medarbetare.
Kontakt: anna.nyberg@su.se