Sineva Ribeiro. VF 2-17
Sineva Ribeiro.

Tidigare har en hel kommun, region eller ett helt landsting räknats som en turordningskrets. Enligt de nya reglerna kommer nu en till tre arbetsplatser att ingå i en krets vid uppsägningar eller omplaceringar. 


Ändringarna är gjorda i vad som kallas Allmänna bestämmelserna, AB, en del av kollektivavtalet som är gemensam för de olika fackförbunden inom den offentliga sektorn. När Kommu­nal och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom överens om ändringar i turordningsreglerna i somras betydde det att Vårdförbundet fick ändringarna ”på köpet” då ett nytt centralt kollektivavtal slöts med SKL i början av december. Att där och då försöka ta strid kring frågan var inget Vårdför­bundet såg som möjligt.


— Egentligen är det här inget vi tycker om. Men ändringen var redan gjord och det är jag kritisk emot, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.


Hon anser att Kommunal borde ha diskuterat förändringen med alla andra berörda förbund innan de slöt överenskommelsen med SKL.


Sineva Ribeiro tycker fortfarande att mindre turordningskretsar är en allvarlig försämring av anställningstryggheten. Men eftersom det i dagsläget är brist — snarare än övertalighet — bland Vårdförbundets medlemmar ser hon inga akuta risker med förändringen.


— Men det kan ju förändras, säger hon.Samtidigt som turordningskrets­arna krymper ingår det i överens­kommelsen att pengar från omställningsfonden ska användas. Under tre år kommer det att finnas totalt 700 miljoner kronor som det lokalt går att söka pengar ifrån. De ska användas till enskilda individer som riskerar att bli av med jobbet i framtiden och därför har behov av kompetens­utveckling.


Men eftersom det inte funnits någon övertalighet inom offentlig sektor på länge har fonden blivit överfull. Om pengarna — som alla arbetsgivare i offentligt driven verksamhet tillsammans betalat in — inte används nu kan fonden bli skattskyldig. Därför vidgas användningsområdet.


Vårdförbundet hoppas på kreativa och bra idéer kring hur förbundets del av pengarna i omställningsfonden ska kunna användas. En idé som diskuterats är satsningar på AST, akademisk specialisttjänst­göring.


— Vi har ju ingen övertalighet bland våra medlemmar, men ska försöka i lokala förhandlingar att hitta sätt att använda pengarna på, säger Sineva Ribeiro.Ändringarna i turordningsreglerna och möjligheten att söka pengar från omställningsfonden gäller till att börja med under tre år, fram tills att avtalet med SKL ska förhandlas på nytt.


Enligt Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg gäller mindre turordningskretsar redan i dag för en del medlemmar. Då har ändringen skett när lokala avtal har förhandlats.