— Jag vill absolut inte förminska 
föräldrarnas oro och hur svårt de har haft det. Men för personal är det också traumatiskt att ha varit med om det här och att behöva fundera under så lång tid vad det kan få för följder och om du har gjort rätt, säger Soledad Alarcón, barnmorska på Danderyds sjukhus utanför Stockholm.


Sedan 2014 har hon varit inblandad i tre förlossningar som har lett till lex Maria-anmälningar. Den första och allvarligaste händelsen skedde våren 2014. Hon jobbade
som koordinator då en kollega råkade förväxla läkemedel under en komplicerad förlossning. Barnet blev så skadat att det dog.Soledad Alarcóns arbetsgivare har hela tiden sagt att hon har fortsatt förtroende och att de inte ser några brister i hennes kompetens. Men att hennes lämplighet som barnmorska är under utredning på Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, får henne att ifrågasätta sig själv. När arbetsbelastningen blir hög känner hon stressen och oron komma krypande.


Soledad Alarcón har nu anmält Ivo till JO, justitieombudsmannen, för lång handläggningstid. Birgit Rengren Borgersen, enhetschef på Ivo, uttalar sig inte om enskilda fall men säger till Vårdfokus att hon förstår att utredningsarbetet kan upplevas som en lång och jobbig process för en individ. Men att det handlar om flera utredningar i olika steg.


Dessutom har Ivo dragits med långa handläggningstider. Under 2014 och 2015 var det lex Maria-anmälningarna som släpade efter, nu är det granskningarna av enskilda yrkesutövare som tar lång tid på grund av ett ökat antal anmälningar.