Boken vänder sig till föräldrar och andra anhöriga som oroar sig för att kommunikationen med de växande barnen inte är vad den varit. När tankarna kretsar kring: ”Vad gör jag för fel?”, kanske med en klump i magen över att barnen prövat tobak, alkohol eller droger.

Författarna presenterar två beprövade metoder, motiverande samtal, MI, och Community reinforcement approach and family training, Craft.

Föräldrar tror sig ofta veta bäst, men får i boken lära sig att stoppa sin impuls att rätta tonåringen mitt i samtalet. Aktuell hjärnforskning presenteras och många exempel och övningar som ska göra samtalsmetoderna begripliga.

Liria Ortiz är psykolog och erfaren inom motiverande samtal. Charlotte Skoglund är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska institutet.