Kunskapen om hur arbetsrela­terad ohälsa kan förebyggas behöver samlas i ett nationellt centrum. Fokus bör ligga på kvinnodominerade branscher, anser en statlig utredning. Den tillsattes av regeringen för ett år sedan. I betänkandet som nyligen överlämnades till arbetsmarknadsministern konstateras att Sverige saknar en samlande aktör för arbetsmiljöfrågor.

Läs mer:
https://tinyurl.com/arbcentrum