Vi som valt att arbeta inom vården förenas av en vilja att hjälpa andra. Vi drivs av en önskan att göra skillnad för enskilda människor och för samhället i stort. Det var mycket tydligt på Drottninggatan, eftermiddagen den 7 april. 


Med hög professionalitet och stor medmänsklighet mötte våra kolleger en katastrofsituation utan dess like. Trots den oklara situationen strömmade vårdpersonal till för att hjälpa och omhänderta dem som skadats och chockats av den brutala händelsen.Som första ambulanssjuksköterska på plats fick Viktoria Lenander rollen som sjukvårdsledare. Ett mycket krävande uppdrag i en så allvarlig situation. Totalt involverades 17 ambulanser och läkarbilar i insatsen. 
Flera personer som arbetar på vårdmottagningar i närheten tog sig på eget initiativ snabbt till Drottninggatan för att hjälpa till. Utrustade med första hjälpen-material satte de sig i arbete med att rädda liv, vårda, trösta och lindra. Tack vare den stora uppslutningen fick alla som behövde omgående professionell hjälp och de svårast skadade kom snabbt till sjukhus.Jag är otroligt stolt över den höga kompetens och det mod som all vårdpersonal visat. Tillsammans med polis och räddningstjänst visade Stockholms prehospitala vårdteam den 7 april en god beredskap, stor professionalitet och en välfungerande samverkan.


På de mottagande sjukhusen tog nya kolleger vid för att ge alla drabbade den bästa vården. Därefter har ett stort antal personer även involverats i att ge stöd, råd och krisbearbetning. Insatsen visar att våra krissystem fungerar väl och att våra yrkeskårer har en stark solidaritet med varandra i uppdraget att hjälpa andra.


Händelsen på Drottninggatan visar på ett enormt engagemang hos alla dem som på olika sätt blev inblandade. Människors agerande 
efter katastrofen vittnar om en stor värme, 
kärlek och medmänsklighet. Alla som kunde hjälpte till. Människor öppnade sina hem, bjöd på mat, skjutsade och hämtade, tröstade och stöttade.


Min önskan är att vi tillsammans ska kunna fortsätta att bygga på den våg av värme som blev en naturlig reaktion på vansinnesdådet på Drottninggatan. Det kan vi göra både i våra professionella roller och som medmänniskor i samhället. Ett stort och varmt tack till alla medlemmar och övrig vårdpersonal som på olika sätt varit inblandade i insatserna för att hjälpa de drabbade. Ert mod och engagemang är en av byggstenarna för ett tryggt samhälle.