Om någon tidigare hade sagt till Pia Zetterman, Emma Younis och Lisa Björling att de skulle skriva manus, agera framför kameran och spela in speakerröster till ett antal informationsfilmer om förlossningsvård skulle de bara ha skakat på huvudet. Nu har de tre barnmorskorna på kvinnokliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna skapat tretton filmer på fyra språk — och fler är på gång.


Dagligen träffade de kvinnor från många olika länder som de inte kunde kommunicera med. Barnmorskorna upplevde att det var svårt att hjälpa på bästa sätt. Att ge ett tryggt bemötande och informera om allt från epiduralbedövning till bb-rutiner var både omständligt och otillfredsställande när orden fattades.


— Vi kände att de här kvinnorna ofta var i ett underläge redan från början och vi kunde inte nå fram till dem. Det var inte alltid det gick att få tag på en tolk heller. Att skicka hem en nyförlöst mamma från bb när man bara kunnat använda lite teckenspråk kändes inte bra, säger Pia Zetter­man.Men enkelt har det inte varit. Den senaste inspelningen skulle till exempel ha gått betydligt smidigare om det inte hade varit för den surrande ventilationstrumman. De hade alla stängt in sig i linne­förrådet och bett en kollega hålla vakt utanför. Bland hyllmeter av rena draglakan, filtar och patientskjortor skulle de i knäpptyst miljö låta tolkar läsa in speakerrösterna till filmer på somaliska, arabiska och engelska. 


När de efter flera timmars arbete kom ut ur förrådet upptäckte de att ventilationen hördes mer än rösterna på inspelningen. Det var bara att kliva in i linneförrådet igen, denna gång med ventilationen igentäppt med handdukar. Med facit i hand kan de le åt minnet och känna sig stolta över att de lyckats dra ett så pass stort projekt i land. Kreativiteten har tidvis förvånat dem själva. I starten bildade de en projektgrupp och var från början inställda på att göra ett bildmaterial med text på olika språk. Så kom någon med förslaget om rörliga bilder: Skulle det vara enklare att filma några enkla vårdrutiner med mobiltelefon? I takt med idéarbetet växte ambitionerna. De fick kontakt med filmaren Pelle Wichmann och regissören Lotta Lennartsdotter och med deras hjälp och erfarenhet tog filmproduktionen fart.


Innehållet i filmerna är noga planerat och uttänkt av projektgruppen. De handlar om allt från epiduralbedövning till kejsarsnitt och amning och tilltalet är okomplicerat.


— En kollega som precis fått barn ställde upp tillsammans med sin bebis i flera av filmerna. Sedan har vi själva agerat framför kameran, både som patienter och barnmorskor. Det känns fortfarande lite konstigt att se sig själv på film. Jag tycker kollegerna gör det jättebra, men själv är jag inte så nöjd, säger Pia Zetterman.Samtliga filmer finns nu tillgängliga på Mälarsjukhusets intranät och används inom mödravården, förlossningen och eftervården. Barnmorskan kan enkelt ta med sig en bärbar dator in på salen och se en film eller två tillsammans med kvinnan och de anhöriga.


— Det är fantastiskt att se aha-upplevelsen i ansiktet hos kvinnorna när de förstår vad som sägs. Kvinnorna uppskattar också engagemanget, att vi har gjort filmerna för deras skull, säger Pia Zetterman.


Mottagandet bland kollegerna har också över lag varit positivt. Samtidigt är det en utmaning att få dem att ta sig tid att använda filmerna.


— När arbetssituationen är stressig eller tung blir det ett extra moment. Men vi pratar mycket om den belöning man upplever när man lyckats förmedla viktig information till patienten trots språkbarriären.


En oväntad effekt har varit att även svenska kvinnor vill se filmerna, det finns ett sug efter att se rörliga bilder. Flera av filmerna visas nu på föräldrautbildningen inom mödravården. Pia Zetterman berättar att information via rörliga bilder också fungerar bra för kvinnor med inlärningssvårigheter.En som avverkat flera filmer under vårdtiden är Naciimo Ali Nur. För knappt ett dygn sedan födde hon sonen Rage på Mälarsjukhuset. Allt har gått bra och den nyblivna familjen vilar upp sig på bb. Pappa Ibrahim Kalif Abdis har just avslutat en av dagens fem bönestunder när Pia Zetterman knackar på dörren. Hon sticker in huvudet och frågar försynt: ”Passar det om vi pratar lite om amning nu?”


Hon sätter sig på sängkanten mellan föräldrarna och när filmen går i gång börjar speakerrösten berätta om råmjölk och vikten av hud mot hud på klingande somaliska. När filmen är slut säger Ibrahim: ”That was a good lesson”.