• Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar
  Ulrika Hallberg
  (Liber 2017)
 • Alkohol- och narkotikaproblem
  Björn Johnson m fl
  (Studentlitteratur 2017)
 • Hälso- och sjukvårdsrätt
  Lena Rönnberg
  (Studentlitteratur 2016, 4:e uppl)