Jessica Strandberg och Linda Thornholdz gjorde en studieresa till Moçambique under sin sista termin på röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Under fältarbetet såg de stora brister i strålskyddet, bland annat fanns inte tillräckligt med blykläder för röntgenpersonalen. 


Efter hemkomsten berättade de om sina upplevelser för personal på Universitetssjukhuset i Örebro, som blev engagerade i frågan. Det visade sig att sjukhuset hade gamla blykläder som kunde skänkas bort. I maj påbörjades en insamling för att finansiera frakten av de tunga skyddskläderna till Moçambique, skriver Nerikes Allehanda.