Genom att förskjuta arbetstiden för röntgensjuksköterskor och satsa på fler planerade undersökningar kunde den radiologiska kliniken i Kalmar göra cirka 40 fler datortomografier i veckan, och därmed korta köerna. 


Men det lyckade arbetssättet lades åt sidan efter förra årets testperiod. Anledningen är att landstinget inte har tillräckligt med personal. Samtidigt har tre helt nya DT-apparater installerats, vilket tagit upp tid för inlärning.
 Fyra nya röntgensjuksköterskor har nyligen anställts, men det behövs ännu fler om väntetiderna ska kunna sänkas