• Må dåligt – 
Om psykopatologi i vardagslivet

  Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren

  (Natur & Kultur
)
 • Traumatologi
  Sten Lennquist (red.)
  (Liber)
 • Sex och sam­levnad för nyanlända
  David Saleh
  (Gothia fortbildning)