Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen fick 2015 i uppdrag att kartlägga och utreda förutsättningarna för mobil röntgen. Men ännu har inget hänt. Nu avvaktar man erfarenheter från andra landsting innan något beslut fattas om att starta ett pilotprojekt. 


Positiva exempel finns dock redan i dag från bland annat Skåne, som haft mobil röntgen i snart nio år. En studie där pekar på att det är mer än dubbelt så dyrt att röntga äldre patienter på sjukhus jämfört med i mobil röntgen.