• Health 
management 
– Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig
  
Lars Nordgren (red)

  (Sanoma utbildning 2017)


 • Krishantering 
i arbetslivet
  Magnus Brolin, Per Calleberg, Mikael Westrell
  
(Studentlitteratur, reviderad 2016)


 • Kärlek och stålull – om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma

  Lisbeth Pipping
  (Gothia fortbildning 2017)