Misstag med läkemedel är en känd riskfaktor och många orsaker kan ligga bakom. Den formella kompetensen att ge patienter läkemedel har sjuksköterskorna — och även läkare och tand­läkare. Därför behöver andra, som undersköterskor, få en delegering.


Om någon som fått en delegering gör fel och det drabbar patienten kommer ansvarsfrågan att behöva utredas.Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att delegeringar sker på ett säkert sätt i akutsjukvården. Sjuksköterskebrist får inte vara orsaken till delegeringar. Om det ändå är så kommer ansvar för felaktigheter att falla tillbaka på verksamhetschefen.


Ett tungt ansvar kommer att ligga på den sjuksköterska som väljer att delegera. Sjuksköterskan måste veta att den hen delegerar till har tillräcklig kompetens vad gäller läkemedel och risker, vilket kan vara svårt att avgöra i akutsjukvården där patienternas tillstånd snabbt kan försämras.


Sjuksköterskan har ansvar för att säga nej om situationen känns osäker.Delegering ska vara personlig och får inte ges till en hel yrkesgrupp. Om en enhetschef, som är sjuksköterska, trots det delegerar ett läkemedel till avdelningens alla undersköterskor, har delegeringarna inte gått rätt till och enhetschefen har ett ansvar för om fel sker.


Om delegeringen skett på rätt sätt i alla led har en undersköterska som fått en delegering själv ansvaret för att göra sina arbetsuppgifter rätt, och därmed också ansvar för sina misstag.