Frågorna är ungefär desamma som på den ordinarie ungdomsmottagningen: Har jag fått klamydia? Vilket preventivmedel är bäst för mig? Varför blöder jag så mycket när jag har mens? När barnmorskan Susanne Martinsson träffar ungdomar på Region Skånes nystartade online-mottagning ger hon råd och stöd, skriver recept och bokar tider precis som hon brukar på jobbet vid Hässleholms ungdomsmottagning.

— För en del kan det vara ett sätt att närma sig ungdomsmottagningen första gången om steget känns stort. En del har svårt att ta sig in till mottagningen om de bor långt bort och andra kanske inte får komma dit, säger Susanne Martinsson.

Allt som behövs är ett mobilt bank-id och en app från Region Skåne. Det går också att logga in via datorn. Ungdomarna bokar en tid och besöket sker sedan öga mot öga via Skype, ett program för att kommunicera digitalt.

Nätmottagningen är öppen mellan klockan 17.00 och 21.30 måndag till fredag. När Susanne Martinsson och hennes kolleger loggar in finns det ofta någon ungdom i det digitala väntrummet. Åtta till nio besök per barnmorska blir det under en kväll. Antalet samtal har ökat hela tiden. Sedan mottagningen startade i september har de haft över 100 unika besökare och drygt 210 vårdåtgärder har utförts.

Mottagningen bemannas av en barnmorska, en sjuksköterska och en kurator. Barnmorskorna svarar på frågor om allt från blödningar och klåda i underlivet till preventivmedel och sexuellt överförbara infektioner. De kan förnya recept och boka in tider på någon av alla ungdomsmottagningar som finns i regionen. Unga som mår psykiskt dåligt kan få prata med en kurator direkt i stället för att vänta på en bokad tid.

Susanne Martinsson arbetar vid online-mottagningen ungefär en kväll i veckan.

— Jag tycker att det är roligt och det känns bra att nå unga som kanske inte hade kontaktat oss annars. Sedan skadar det inte om man, som jag, är lite teknikintresserad när man ska jobba via nätet.

Målet med projektet var att öka tillgängligheten genom att finnas där de unga finns — på nätet. Och de är jättenöjda, berättar Susanne Martinsson.

— De säger så spontant efter samtalen och den utvärdering som alla erbjuds att göra online efter att samtalet avslutats visar också att de är nöjda.

Online-mottagningen startade i september som ett tremånadersprojekt. Nu förlängs det i ytterligare tre månader. Tanken är att det ska fungera som ett komplement. Provtagningar och första besöket för preventivmedel behöver ske på den ordinarie mottagningen. Det gäller även längre samtal om kroppen och om samtycke. Det finns också grupper som inte går att nå online, som de yngsta utan mobilt bank-id och de som behöver tolk under samtalet.