Genusforskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram ett webbverktyg som ska underlätta arbetet med ökad jämställdhet på arbetsplatser. Genom att svara på sex frågor får organisationen fram en graf som visar hur man har lyckats med tidigare jämställdhetsarbete. Enligt forskaren Kristina Johansson fungerar verktyget som stöd vid diskussioner och planering.

Här hittar du verktyget:
http://forandringsrutan.yoursuniverse.se