Vartannat år delar Karolinska institutet i Stockholm ut ett internationellt pris för forskning i medicinsk pedagogik. 


I år får Lorelei Lingard priset, professor vid Western University i London och i Ontario i Kanada. Hon får det för att med sin forskning ha bidragit till ökad förståelse kring hur klinisk personal samverkar och kommunicerar med varandra.