• Prostatan — det ständiga gisslet. Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
  Maria Björkman (red)
  (Nordic Academic Press 2018)

 • Traumatisering hos barn. En handbok
  Sofia Bidö m fl
  (Natur & Kultur 2018)

 • Psykisk ohälsa hos äldre
  Susanne Rolfner Suvanto
  (Gothia fortbildning 2018)