Det är på Runmarö i Stockholms skärgård som Anette Ekqvist hämtar kraft och energi. Hemma på gården Fridhem, mitt bland djur och natur, kan hon tänka stort och fritt.


— Om man verkligen ska kunna förändra något för barn och unga med övervikt så behöver vi kunna reflektera för att ta fram nya arbetssätt. Det kan jag här, säger hon.


Anette Ekqvist vill förändra. Som skolsköterska i Tyresö insåg hon att det finns mycket som kan göras för att hjälpa barn och unga med övervikt. I dag arbetar hon helhjärtat med frågan och är initiativtagare till Brännpunktens samtals- och rörelsemetod. Det är ett metodstöd som ska underlätta samtal kring mående vid övervikt och livsstilsförändringar och som riktar sig både till vårdpersonal, barn och unga och deras anhöriga. Vikt är laddat och väcker ofta starka känslor hos barn och deras föräldrar. Nyligen riktade flera så kallade kroppsaktivister skarp kritik mot hur skolsköterskor pratar med barn och unga om frågan. Kroppsaktivisterna vill att alla ska få se ut som de vill. I sociala medier vittnar de om hur skolsköterskans frågor om kakintag och träningsvanor upplevts som kränkande och hur det satt spår för resten av livet.Anette Ekqvists erfarenhet är att skolsköterskorna vill väl, men inte alltid har de rätta förutsättningarna och verktygen.


— Att prata tillväxtkurvor som ökar för snabbt kan vara jättesvårt och komplext. Även om mötet är bra inne hos skolsköterskan kan övervikt väcka olika slags känslor. Vikt är ofta så starkt kopplat till skuld och skam, säger hon.


Anette Ekqvist tycker det är självklart att få se ut hur man vill, men vill göra skillnad på barn och vuxna. Barn ska kunna göra det de vill; springa ikapp, hoppa och klättra. Välja kläder för sin ålder och slippa känna sig utanför. Framför allt behöver barn få utvecklas på ett sunt sätt och få en chans till en frisk och stark kropp, säger hon. Det kan skolsköterskor hjälpa till med.


— Det viktiga är inte att mäta, utan att möta barnet. Och föräldrarna.Hon säger att hon kan se direkt på ett barn hur det känner sig när det är dags att gå upp på vågen. Hoppar barnet obekymrat upp och låter sig vägas eller finns där en oro för vad den ska visa?


— Då ställer jag en öppen fråga. Trivs du med din kropp? Min erfarenhet är att alla barn som inte trivs med sin kropp vill ha hjälp. Därmed inte sagt att alla som väger lite mer inte trivs med sin kropp.


Men många skolsköterskor är alltför belastade i dag med administrativa uppgifter, det stjäl tid från elevarbetet. Anette Ekqvist önskar att alla skolsköterskor skulle ha möjlighet att ligga steget före. Att så fort ett barn ser ut att ha övervikt kunna ringa till föräldrarna och bjuda in till ett samtal om kost och motion.


— Föräldrar kan bli väldigt upprörda och vilja skydda sina barn, det är normalt. Det vill vi skolsköterskor också, men samtidigt har vi ett hälsoansvar i vårt uppdrag.Under de tio år som gått sedan Anette Ekqvist startade Brännpunkten har hon också utbildat över 800 skolsköterskor.


Trots svårigheterna tycker hon att mycket har hänt inom elevhälsan de senaste åren och att medvetenheten kring att viktsamtal är väldigt känsliga har ökat. 


Det bekräftas av Marie Wihlsson, lektor på landets enda specialistutbildning för skolsköterskor vid Högskolan i Skövde. Ämnet berörs vid flera tillfällen under programmet.Ibland bär hennes studenter själva på negativa minnen av hur skolsköterskan haft synpunkter på deras vikt. Minnen som aktualiseras i diskussioner kring kroppsideal och vikt.


— Det är också ett viktigt ämne att diskutera utifrån kön och kultur. Hur man som skolsköterska bemöter flickors och pojkars uppfattningar om vad de anser vara en sund kropp. Ofta skapas idealen via sociala medier. Synen på övervikt kan också skilja sig mellan olika familjer. Det viktiga är hur vi skapar ett förhållningssätt som kan stärka barnets och familjens egna resurser, säger Marie Wihlsson.Det är just vad Anette Ekqvist funderar kring när hon tar hand om lammen, hönsen och bina på Runmarö. Hur når man fram och arbetar utifrån barnets perspektiv på riktigt? Tankarna tar hon med sig när hon handleder sjuksköterskor inom både skolans värld och inom barn­hälsovården. Det gäller att börja i tid för att skapa bra vanor för barnen. Nästa projekt blir att hitta träningsformer där barn med övervikt känner sig välkomna.

Här finns tips för vården

Brännpunkten är en ideell organisation som bildades 2009 och har hittills hjälpt över 650 familjer.

Verksamheten utvecklas och drivs på uppdrag av Region Stockholm inom ramen för handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ).

På Brännpunktens webbplats hittar du stöd för att hjälpa barn med övervikt.

Här finns också tips om mat och motion för barn, unga och deras familjer.

https://mittbp.se