Cecilia Levin, koordinator. VF 12-18
Cecilia Levin.

Cecilia Levin är distriktssköterska på Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar. Nu har hon också blivit expert på rehabprocessen efter en kurs på Karolinska institutet, som gavs i Oskarshamn. Där examinerades 26 personer, de flesta sjuksköterskor eller distriktssköterskor. Men i gruppen fanns också medicinska sekreterare, undersköterskor, fysioterapeuter och kuratorer.


De har till uppgift att hålla ihop processen kring sjukskrivna. Enligt ett lagförslag från vad som nu är Sveriges övergångsregering ska rehab­koordinatorer finnas på alla hälsocentraler från början av nästa år.

— Funktionen är viktig när vi har så många sjukskrivna. Det finns mycket att göra för att ge patienten stöd. Nu ska jag utveckla rollen här, säger Cecilia Levin.


Hon är spindeln i nätet mellan patienten, vården, chefer, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.


— Jag ser mig som patientens guide genom sjukskrivningen. Jag vill fånga upp patienter som riskerar att bli långtidssjukskrivna genom att arbeta förebyggande.


En uppgift tillsammans med patienten är att ha ett kartläggningssamtal.


— Där pratar vi om hur mycket patienten orkar arbeta och vilka arbetsuppgifter som fungerar. Det är en viktig bakgrund för läkaren som sjukskriver.Under utbildningen lärde sig Cecilia Levin ett nytt uttryck: deltids-friskskrivning.


— Det kan vara bra att använda i stället för deltidssjukskrivning. Man kan uttrycka sig så här: Kanske ska du gå upp till deltidsfriskskrivning?
 Beroende på sjukdom gagnar inte alltid en heltidssjukskrivning tillfrisknandet.


— Lite behöver jag släppa mitt sjuksköterskeperspektiv på patienten, en omhuldande inställning. Jag ska mer än tidigare se till resurserna. Det är ofta bra för personen att fortsätta jobba. Heltidssjukskrivning kan leda till att man isolerar sig.


Arbetsgivaren har fått ett större ansvar för att med den sjuka personen ta fram en plan för återgång till arbetet om sjukskrivningen är mer än två månader.


— Annars kan jag starta planen. Jag kan ringa och prata med den sjukskrivnas chef — när patienten berättat vad jag ska säga, eller fråga, så klart.En ny kartläggning från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar att de flesta av landstingens rehabiliteringskoordinatorer tar kontakt med patientens arbetsgivare.


Däremot håller Cecilia Levin inte i kontakterna med till exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Fokus ligger på att underlätta för patienten, arbetsgivaren och myndigheter under sjukskrivningen och att finnas tillgänglig för att svara på frågor från alla.Finns inte risken att du övertar lite av försäkringskassans jobb?


— Nej då, min roll är att samverka. Jag vet vad som är arbetsgivarens ansvar och för­säkringskassans. Men det är också viktigt att prata med patienten om att sjuk­-försäkringen har fokus på arbets­förmåga relaterat till diagnosen.