”Mamma, mamma. Jag ska börja träna situps så jag får en sexpack.” Jag stirrade på min då åttaårige son som låg bland sina legobyggen med sin lilla mjuka barnmage. Jag fattade ingenting och kände sorg över att ett vuxet kroppsideal nått ända in i barnkammaren. Man vill att barn ska vara förskonade från ytliga ting som utseende. Samtidigt finns många barn och unga med övervikt eller fetma. Många i vården upplever ett dilemma i hur de ska bemöta dem. Hur kan man prata med barn och unga om kropp och vikt utan att det blir stigmatiserande? Å ena sidan vill man bejaka att de duger som de är. Å andra sidan är övervikt och fetma, särskild i tidig ålder, en riskfaktor för hälsan. 


Distriktssköterskan Anette Ekqvist har tampats med frågan genom åren. Nu har hon tagit fram en samtalsmetod för vårdpersonal i hur de värdigt kan bemöta barn med övervikt (sidan 42). Kanske är det ännu svårare att bemöta en aggressiv patient när knytnäven ligger som ett hot i luften? Vårdfokus uppmärksammade i fjol hur personal på akuten regelbundet utsätts för hot och våld. En annan grupp som ofta möts av aggressivitet och våld är ambulanspersonal. Ambulanssjuksköterskan Annelie har hotats, blivit slagen och till och med fått gipsas och sjukskrivas på grund av sitt yrke. Rädd? Javisst, men hon har ändå alltid utåt lyckats behålla lugnet och snarare tänkt på kollegerna (sidan 8).


Sjuksköterskan Laila Guara på asylmottagningen i Rågsved möter dagligen nyanlända som bär på traumatiska upplevelser. Hennes mission är att få dem att känna förtroende för svensk sjukvård. Läs mer på sidan 30, samt hela vårt tema om flyktingvård. Där får du också handfasta tips inför tolksamtalet.