Årets studenthandledare är ett nytt pris som delas ut av Vårdförbundet. Först ut att få den ärofyllda titeln är Charlotte Olsson, sektionsansvarig sjuksköterska på uppvakningsenheten vid Hallands sjukhus i Halmstad.


—Jag får en positiv kick av att se studenter växa och bli kompetenta, säger hon.Studenter har länge varit nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning, vfu, på uppvaket i Halmstad, berättar hon. Det är en välfungerande och spännande arbetsplats utan brist på sjuksköterskor. 


Men vad gör just Charlotte Olsson till en extra uppskattad handledare?


— Kanske att jag brinner för att det verkligen ska bli bra, säger hon.Ett av hennes bästa tips för en lyckad handledning är att alltid fråga: Hur lär du dig bäst? Hur vill du bli handledd? Sedan är det upp till handledaren att anpassa sig efter studenten. 


Tidigt beskriver hon verksam-hetens mål och struktur och jämför det med skolans mål och studentens individuella mål, för att skapa sammanhang. 


Charlotte Olsson vill också att studenten ska bli en i teamet, det gör allting lättare.


—Då blir det naturligt för exempelvis en undersköterska att vända sig direkt till studenten i stället för till mig. Det skapar också trygghet för studenten att våga dela med sig av sin uppdaterade kunskap, som vi kan lära oss av.


— Daglig reflektion över det som sker är också viktigt och hjälper studenten att utvecklas, säger hon.