Med anledning av de senaste diskussionerna kring brist på vfu-platser för sjuksköterskestudenter vill Studentkåren i Borås markera sitt stöd till studenterna.

Det råder akut sjuksköterske­brist i Sverige, vilket lett till påtryckningar från regeringen om att öka antalet platser till utbildningen. Antalet antagna studenter ökar, samtidigt blir trycket på vfu-platser högre vilket leder till att vissa studenter som har antagits inte kan fullfölja sin utbildning.

Studentkåren i Borås anser att den osäkra situationen för sjuksköterskestudenter är ohållbar. Detta är ett problem på regional och nationell nivå, som inte kan lösas av enskilda personer, kommuner, landsting eller lärosäten.

Vi måste nu tillsammans arbeta för att skapa förändring och göra situationen trygg för studenterna.

FÖR STUDENTKÅREN I BORÅS:

  • Elena Pettersson, ordförande
  • Kevin Rylander Nordberg, vice ordförande med utbildningsansvar
  • Evelina Edvinsson Engström, utbildningssamordnare
  • Sebastian Åkerblom, utbildningssamordnare
  • Amanda Kvant, sektionsordförande Humanitas