Den 1 januari i år gick två institutioner vid Stockholms universitet samman. Det är Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning som tillsammans blir institutionen för folkhälsovetenskap. Den ställföreträdande prefekten ser den nya institutionen som ett komplement till Karolinska institutets folkhälsovetenskapliga institution, som framför allt har ett medicinskt perspektiv.