Forskare vid University of Minnesota i USA blev de första i världen att utföra en helkroppsavbildning med hjälp av en magnetkamera på 10,5 Tesla. Det innebär en magnetfältstyrka som är ungefär tio gånger starkare än vid vanliga MR-undersökningar inom sjukvården. Den 110 ton tunga magneten kan producera extremt detaljrika bilder, vilket ger forskarna nya möjligheter att studera hur kroppen fungerar.