Madelene Meramveliotaki. VF 6-18
Madelene Meramveliotaki. Foto: Jenny Kallin

Madelene Meramveliotaki

Röntgensjuksköterska, Skåne

– Vi röntgensjuksköterskor är inte särskilt synliga i förbundet och inte heller på kongressen, men jag känner att besluten inkluderar även oss. Viktigast var att vi röstade igenom att villkorsfrågorna ska ha högre prioritet.

 

 

Carina Deréus. VF 6-18
Carina Deréus. Foto: Jenny Kallin

Carina Deréus
Barnmorska, Västra Götaland
– Vi barnmorskor har varit mycket synliga här. Kongressen tog till exempel en skrivelse om hur viktigt det är att vi är kvar i förbundet. Om Vårdförbundet ska kunna behålla yrkeskåren gäller det att kunna visa varför det är viktigt att vara kvar.

 

 

Anna Larsen. VF 6-18
Anna Larsen. Foto: Jenny Kallin

Anna Larsen
Biomedicinsk analytiker, Stockholm
– Vi har omnämnts – men för lite. Jag ser att Vårdförbundet vill jobba för oss, men vi glöms bort av politiker och är alldeles för okända, vilket gör oss osynliga i vården. Nu hoppas jag på att förbundet ska driva frågan om en nationellt reglerad specialistutbildning för oss.

 

 

Jonas Ekestubbe. VF 6-18
Jonas Ekestubbe. Foto: Jenny Kallin

Jonas Ekestubbe
Ambulanssjuksköterska, Blekinge
– Jo då, vi sjuksköterskor har varit synliga här. Jag har svårt att välja ut vilken fråga som har varit viktigast, men väljer nog den om karriärvägar eftersom möjligheten till karriär innebär bättre löneutveckling.