Efter ett kongressbeslut finns nu Vårdförbundet Student med i Vårdförbundets stadgar. En formell förändring som kan ses som ett erkännande av studenternas viktiga roll i förbundet och ett sätt att säkra studentorganisationens framtid i Vårdförbundet, enligt förbunds­ordföranden Sineva Ribeiro.