Forskaren Erica Falkenström är en av författarna bakom en ny bok om det etiska ansvaret bland vårdens beslutfattare. Chefer berättar om förhållningssätt som visar stora mått av både följsamhet och ansvarsundvikande. ”Det är politikerna som bestämmer och det får man finna sig i.” Etiken får ibland ge vika för vårdavtal som måste fullföljas. Att klara balansen mellan etik och lojalitet är en utmaning för chefer.