En sjuksköterska, en läkare, en apotekare, en arbetsterapeut och en medicinsk sekreterare. Tillsammans utgör de det geriatriska rådgivningsteamet på akuten vid länssjukhuset i Kalmar. Varje vardag finns de på plats för att tillsammans bestämma vad som ska göras för de äldre patienterna på akuten och ava, akutvårdsavdelningen. 


Ska kontakter tas för att ordna en trygg hemgång? Behöver patienten läggas in på någon avdelning för att utredas mer? Måste läkemedlen ses över?


— Som sjuksköterska börjar jag varje morgon med att gå igenom vilka patienter som skrivits in. De som är äldre, har fler läkemedel, är multisjuka eller har flera akutbesök tidigare är patienter vi sedan tittar närmare på i teamet, berättar Therese Lundström.


När resten av teamet kommer går de igenom patienterna tillsammans och bestämmer vad som ska göras för var och en. Den här morgonen handlar det om en kvinna som har svår klåda. ”Typisk kortisonhud”, säger läkaren. Patienten har varit på akuten flera gånger och nu tycker de att hon måste utredas mer. En multisjuk kvinna som nyligen kunde gå med käpp har på kort tid hamnat i rullstol. Det bestäms att kontakt ska tas med kommunen så att hon får träning och hjälp att mobiliseras. En annan patient har ”väldigt mycket blodtrycksmedel” och får en läkemedelsgenomgång och nya ordinationer. Och så är det mannen som bara vill åka hem men måste vara kvar så länge han har intravenösa läkemedel, säger läkaren.


Målet är annars alltid att få hem patienterna så snart som möjligt, men inte förrän teamet har sett över vad som måste göras och hur en trygg hemgång kan ordnas. Kontakter tas med biståndshandläggare, kommunens sjuksköterskor, hemtjänst och anhöriga. Att det finns en medicinsk sekreterare som håller i alla remisser, kontakter, telefonsamtal och vilka som ska vart gör arbetet enklare för hela gruppen. Läkaren resonerar med sina kolleger på kirurgen, ortopeden, medicin och infektionskliniken. Arbetsterapeuten tar kontakt med kommunen om det behövs hjälpmedel och apotekaren går ofta in och tittar på patienternas läkemedel.


— Vi har jättestor hjälp av apotekaren i teamet. Det är ganska vanligt att våra äldre patienter har många eller olämpliga läkemedel som inte har setts över på länge. Många gånger krävs det att de blir inlagda på den geriatriska kliniken för en ordentlig utredning, säger Therese Lundström.Av patienterna på de 18 vårdplatserna på ava är det vanligtvis mer än hälften som tas om hand av det geriatriska rådgivningsteamet. De har sina lokaler alldeles intill ava och går hela tiden fram och tillbaka mellan sitt arbetsrum och patienterna på akuten och ava. Ibland går hela teamet tillsammans, ibland en av dem beroende på vilket problem patienten har.


— Vi ser hela patienten och har alla professioner samlade. Därför kan vi göra helhetsbedömningar och ta beslut mycket snabbare. Vi har också ett bra samarbete med kommunerna och alla avdelningar här på sjukhuset som gör att vi kan lotsa varje patient rätt.Geriatriska team i olika former har prövats på flera håll i landet. I Kalmar togs beslutet att göra en permanent satsning för ett år sedan. Sjuksköterskan Joakim Engman på akuten vittnar om att det inneburit en stor förbättring.


— Det har blivit stor skillnad både för patienterna och för oss som jobbar här på akuten. Teamet är så lättillgängligt och samarbetet fungerar utmärkt. Deras helhetssyn är något vi behöver här på akutkliniken och de känns numera som en självklar del av vår arbetsplats.


Joakim Engman tycker att arbetsgången är mycket smidigare nu än tidigare. Teamet bedömer patienterna snabbt och lägger in dem när det behövs, men framför allt kan personalen på akuten numera förlita sig på att de patienter som får åka hem får den uppföljning och hjälp som de behöver. 


En anledning till att det går snabbare är också att rådgivningsteamets läkare alltid finns tillgänglig.


— Förut var vi tvungna att vänta på en doktor som arbetar i en annan del av sjukhuset. Det behövdes även en remiss från en läkare till en annan. Sedan teamet infördes är arbetssättet så mycket mer flexibelt och vi slipper remisshanteringen, säger Joakim Engman.Therese Lundström är en av fyra sjuksköterskor som delar på jobbet i geriatrikteamet. Hennes ögon lyser när hon säger att hon är en teammänniska och att det här är bland det roligaste hon gjort som sjuksköterska.


— Vi har patienten i fokus hela tiden. De blir sedda och lyssnade på och det är fantastiskt roligt att vi kan lösa så mycket.