Tidigarelagd antagning och platsgaranti. Så ska Högskolan Kristianstad locka fler studenter till specialistsjuksköterskeutbildningen. Förhoppningen är att råda bot på den skriande bristen på distriktssköterskor.