Örebro universitet vill utveckla undervisningen, bland annat inom ämnena omvårdnadsvetenskap, hälso- och vårdvetenskap och medicin. Flera nya tjänster har tillsatts 0ch studenter ska involveras i arbetet.