Gävle sjukhus har fått landets första kombinerade angiografi- och datortomografiutrustning, Canon Infinix-i 4D CT. Den kommer att användas vid röntgenledd behandling av exempelvis onkologiska och gynekologiska sjukdomar. Enligt sjukhuset kommer den nya maskinen att ge en effektiviserad och bättre logistik för både patienter och personal, kortare väntetider, en högre medi­cinsk säkerhet samt möjlighet att introducera nya behandlingar.