Frågor om etik, medicin och ekonomi måste diskuteras grundligt i samband med att egenordinerad provtagning blir vanligare i samhället. Det anser Per Simonsson, docent i klinisk kemi i Malmö, och överläkaren Ivar Tjernberg vid klinisk kemi i Linköping. I en temaartikel i Läkartidningen förklarar de att laboratoriemedicinen inte kan ducka för en utveckling där patienterna i allt högre grad själva ordinerar provtagning.

Men frågorna är många: Ska provtagningen godkännas av sjukvården? Ska den subventioneras ekonomiskt av samhället? Vem ska ansvara för denna medicinska verksamhet? Hur ska sjukvården hantera exempelvis uppföljning av resultat?