Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppfört en ny byggnad för vård av patienter med lågt immunförsvar. Men inflyttningen har fördröjts då man upptäckt att det växer legionellabakterier i vattensystemet.

Problemet startade när man provtryckte, det vill säga testade att rörsystemet var tätt, visar en granskning. I stället för luft användes vatten vid provtryckningen. Efteråt blev det kvar stillastående vatten i systemet, där bakterierna kunde växa. Konstruktionsfel bidrog också. Bland annat hade kallvattenledningarna placerats för nära varmvattenledningarna utan isolering emellan. Det ledde till att kallvattenledningarna blev för varma.