50 miljoner till utveckling av vård och omsorg

3 april 2009

Vinnvård delar ut ytterligare 50 miljoner kronor, av de totalt 150 miljonerna, som ska gå till forskningsprojekt som kan öka vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik. Till exempel handlar ett projekt, som har fått 4 miljoner, om att skapa en hållbar struktur för kunskaps­överföring och verksamhetsutveckling i klinisk praktik.

Bakom Vinnvård står socialdepartementet, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, Vinnova och Vårdalstiftelsen.

www.vinnvard.se  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida