Akademiska slopar studielönen trots brist på specialistsjuksköterskor

Akademiska slopar studielönen trots brist på specialistsjuksköterskor
Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Annika Jonasson, tror det blir svårt att få unga att välja sjuksköterskeyrket om inte arbetsvillkoren förbättras.

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av de sjukhus som lider brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Trots det dras antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor ner på universitetet i Uppsala.

25 september 2012

I hela landet råder det stor brist på specialistsjuksköterskor. Enligt Radions P1, där Vårdförbundets vice ordförande Anna Andersson intervjuas i dag, saknas det i nuläget cirka 300 specialistsjuksköterskor på sjukhusen.

Ändå ska färre utbildas. Åtminstone i Uppsala där universitet drar ner antalet utbildningsplatser  från 110 till 94 under nästa år.  Enligt de utbildningsansvariga är det helt enkelt svårt att fylla platserna.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har tidigare försökt få fler sjuksköterskor att utbilda sig inom till exempel psykiatri och operation genom att erbjuda 18 000 kronor i månaden i studielön. Som Vårdfokus tidigare berättat togs det erbjudandet nyligen bort. I stället erbjuder sjukhuset nu 5 000 kronor mer i månadslön när sjuksköterskorna är klara med sin specialistutbildning.

– Det kan vara en orsak till att det är svårt att fylla platserna, säger Annika Jonasson, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.

Hon får medhåll av Anna Kumm, operationssjuksköterska på Akademiska sjukhuset och ledamot i Vårdförbundets styrelse i Uppsala.

– Många av oss som gick specialistutbildningen till operationssjuksköterska hade inte klarat det utan den studielön vi fick från sjukhuset. De 5 000 kronorna i lönepåslag är ingen bra kompensation. Om inte arbetsgivaren betalar för specialistkunskaper kommer man inte att vilja utbilda sig, säger hon.

Fler vill bli operationssjuksköterska

Tvärtemot Vårdförbundets förtroendevalda tror Margareta Larsson, ordförande i programkommittén för sjuksköterskeutbildningarna i Uppsala, att lönepåslaget har en positiv effekt. Hon har tidigare sett hur intresset för specialistutbildningarna har sjunkit. Nu har åtminstone antalet sökanden till specialistutbildningen i operation ökat.

– Vi har drivit att specialistutbildade sjuksköterskor bör få en rejäl lönehöjning, kompetensstege och kvalificerade arbetsuppgifter i stället för studielön. 5 000 mer i lönepåslag kan ha gjort att fler vill bli operationssjuksköterska, säger hon.

Annika Jonasson håller med om att ett sätt att minska bristen vore att ge sjuksköterskor större möjligheter att göra karriär.

Varnar för ond cirkel

– Unga nyutbildade sjuksköterskor efterfrågar kompetensutveckling och stimulerande arbetsuppgifter. Arbetsgivarna måste bli bättre på det om unga ska vilja välja yrket, säger hon.

Samtidigt varnar Annika Jonasson för att man har kommit in i en ond cirkel med ständigt minskad personalstyrka, mer pressad personal och en mer patientosäker vård.

– Frågan är hur man ser på det här ur ett samhällsperspektiv – och vad bristen på specialistutbildade egentligen beror på? Utbildas för få eller är det svårt att behålla sjuksköterskor för att arbetet är så tungt att de inte orkar i längden, frågar hon sig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida