Allt fler fuskar

29 juli 2009

Plagiering är fortfarande den absolut vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder. Under förra året ökade fusket ytterligare, cirka 300 studenter varnades eller blev avstängda för plagiering. Det är en ökning med 12 procent jämfört med året innan.?
www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida