Almedalen. (S) vill att landstingen tar ansvar för specialistutbildningarna

Almedalen. (S) vill att landstingen tar ansvar för specialistutbildningarna
Sineva Ribeiro och Lena Hallengren (S) diskuterade vårdpolitik i Almedalen. Foto: Helena Mirsch

Lena Hallengren utfrågad av Vårdförbundet — tveksam till nationell reglering av specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Det är valår – och Vårdförbundet satsar i år på utfrågningar av de politiska partierna under Almedalsveckan. Först ut i ”heta stolen” var Lena Hallengren (S) på söndagseftermiddagen och det kom att handla mycket om Vårdförbundets förslag till betald specialistutbildning, AST.

Njae, svarade Lena Hallengren på frågan om hon tycker att det behövs en nationell reglering av specialistutbildningen.

Ska utvecklas av landsting och regioner

Socialdemokratiska riks- och landstingspolitiker har ju nyligen gått ut och talat om att man vill satsa på specialistutbildning, men Lena Hallengren förtydligade nu att partiet anser att det är viktigt att de som har ansvar för vården, det vill säga landsting och regioner, är drivande i den här frågan.

– Vi vill att landsting och regioner jobbar vidare och utvecklar en gemensam modell. Det försök som nu görs i Västra Götaland kan tjäna som förebild. Landstingen måste vara delaktiga i det här, sade Lena Hallengren.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro hade många invändningar och pekade bland annat på att risken är stor att frågan då kommer att hanteras olika, att det blir 21 olika sätt att utbilda.

– Det behövs en nationell lagreglering precis som när det gäller läkarnas specialistutbildning. Huvudmännen måste åläggas det ansvaret och antalet platser behöver regleras nationellt.

Risk för långbänk

Lena Hallengren hänvisade också till den ”kompetensdelegation” som Socialdemokraterna vill tillsätta om de vinner valet. Den ska utreda vårdens kompetensbehov när det gäller alla yrken och ge en samlad bild av hela landet behov när det gäller vårdens kompetensförsörjning. Men även här hade Sineva Ribeiro invändningar:

– Ska det göras en utredning till tar det många år innan något händer. Vi vet redan vad som behövs, sade hon.

Löfte om vårdkontrakt

Mer överens var de båda om vikten av personcentrerad vård, att det behövs en utveckling mot ett helhetstänkande kring patienterna och en bättre samverkan mellan olika vårdgivare.

– Vi vill ha ett vårdkontrakt i stället för en vårdgaranti. Vården måste ta ansvar för att hålla i hela vårdkedjan, det kan inte åligga patientens själv, sade Lena Hallengren.

Formulerade vårdslogan

Ombedd att slutligen skriva en valaffisch som riktar sig till Vårdförbundets 112 000 medlemmar valde Lena Hallengren ”Proffsen ska vara proffs”.

– Det är ett kort och slagkraftigt budskap och med det menar vi att de som jobbar inom vården verkligen ska kunna känna att deras yrke är viktigt och att de får utöva det fullt ut, sade hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida