Avancerad utbildning för sjuksköterskor gav 7 000 mer i lön

Avancerad utbildning för sjuksköterskor gav 7 000 mer i lön
För två år sedan påbörjade Tina Ahl Jonsson och Linda Sillén utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska i kirurgi. Nu är de klara. Foto: Henrik Witt

Tolv avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgi har examinerats från Linköpings universitet.

Nu får de nya arbetsuppgifter, större medicinskt ansvar och utökade befogenheter på sina gamla arbetsplatser. De ska till exempel kunna ta ansvar för ronder, skriva remisser, bedöma provsvar och skriva ut patienter.

Bättre på bedömningar

Linda Sillén och Tina Ahl Jonsson är två av de tolv nyutexaminerade specialistsjuksköterskorna i kirurgi. Den första kullen någonsin som utbildats i Sverige. De tycker att de har fått mer klinisk kunskap och bland annat blivit bättre på att lyssna på hjärta och lungor och göra bedömningar, att tolka röntgen och ekg och fundera över differentialdiagnoser.

– Vi har lärt oss tänka mer självständigt och fått in ett annat risktänkande, säger Linda Sillén.

Rejält lönelyft

Vårdfokus träffade de båda sjuksköterskorna på kirurgavdelningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping när de började utbildningen för två år sedan. Då hade de stora förhoppningar på vad de skulle få lära sig och vad det skulle leda till i form av nya arbetsuppgifter och bättre lön. Förhoppningar som har infriats.

– Vi som arbetar i Östergötland får nya tjänster och en ny titel som ”avancerad specialistsjuksköterska” och har erbjudits 7 000 kronor extra i månaden. Det känns som ett erkännande, tycker Linda Sillén.

Handplockade av klinikerna

De tolv som nu är färdigutbildade är handplockade av sina kliniker i Linköping, Uppsala, Värnamo, Jönköping, Göteborg och Norrköping. Tanken har hela tiden varit att de ska fortsätta på sina tidigare arbetsplatser, men få en ny roll där de ska kunna ta ett större ansvar för den dagliga verksamheten.

– Vi tror att det här är ett bra sätt att införa avancerad specialistsjuksköterska i vården. Eftersom de är handplockade från början finns också en plan för hur man vill använda den här nya kompetensen på klinikerna, säger Pia Yngman-Uhlin, som är kursansvarig på Linköpings universitet.

Nästa kurs 2015

Linköpings universitet hade hoppats att få i gång utbildningen igen redan denna termin, men fick för få sökande. Så nu är siktet inställt på vårterminen 2015. För att bli antagen krävs en specialistutbildning i kirurgi och att den egna arbetsplatsen vill satsa på den här modellen.

– Men utbildningen är inte bara till för sjuksköterskor på kirurgkliniker, man skulle mycket väl kunna tänka sig att införa detta även inom urologi, gynekologi, öron-näsa-hals och andra kliniker som har operationsverksamhet, säger Pia Yngman-Uhlin.

Linda Sillén tycker att fler kirurgsjuksköterskor ska ta chansen att gå utbildningen.

– Det är en bra möjlighet om man vill utvecklas och samtidigt fortsätta arbeta kliniskt, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida