Bättre med ett ägg åt gången vid provrörsbefruktning

Bättre med ett ägg åt gången vid provrörsbefruktning
Att införa ett ägg i kvinnans livmoder vid IVF minskar risken för flerbarnsfödslar och förbättrar också hälsan för barnen. Det visar en ny avhandling. Arkivbild: Colourbox

Det blir allt vanligare att endast återföra ett ägg åt gången vid provrörbefruktning. En metod som har lett till minskade flerbarnsfödslar och förbättrad hälsa hos provrörsbarn. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Sedan 2003 har antalet flerbördsgraviditeter i samband med provrörsbefruktning minskat kraftigt i Sverige. Anledningen är att man från och med det året inledde en ny strategi där endast ett ägg skulle återföras in i kvinnans livmoder vid in vitro-fertilisering, IVF.

Konsekvensen av har blivit att det i dag endast är omkring 5 procent av alla IVF som blir flerbördsgraviditeter – jämfört med 25 procent i början av 1990-talet

Friskare barn med ett ägg

En studie på Sahlgrenska akademin visar nu att skillnaderna i hälsa mellan barn som fötts med provrörsbefruktning och barn som är födda på naturlig väg är betydligt mindre än tidigare. Provrörsbarnen är mycket friskare i dag.

– Främsta skälet är förstås att vi i ungefär åtta fall av tio numera bara lägger tillbaka ett ägg efter IVF, säger Christina Bergh, professor och handledare för doktoranden Antonina Sazonova.

Ingen skillnad på ”frysbarn”

Studien visar också det inte verkar spela någon roll om ägget först fyrsts ner, tinats och sen återförts i kvinnan. I de fall där detta gjorts har barnen minst lika god hälsa som de andra IVF-barnen i studien.

50 000 provrörsbarn

  • Varje år föds ungefär 3 500 barn i Sverige efter IVF.
  • Det motsvarar mer än 3 procent av alla nyfödda.
  • I dag finns cirka 50 000 provrörsbarn i Sverige.

Källa: Sahlgrenska akademin

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida