Bättre service i nytt bibliotek

2 mars 2007

På Högskolan Väst erbjuder biblioteket utbildning i informationskompetens, som översätts med biblioteksintroduktion, grundläggande informationssökning och informationssökning inför examensarbete/uppsats. För att bli bättre på det har bibliotekspersonalen gått igenom en serie pedagogiska workshops på temat Lärande i det nya biblioteket. Förhoppningen är att informationskompetens ska skrivas in i kursplanernas lärandemål. www.hv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida