Behörighetsutredningen lämnas till regeringen imorgon

Den statliga utredningen som bland annat ser över utbildningen till specialistsjuksköterska har försenats. Först imorgon lämnas den över till socialminister Göran Hägglund (KD).

Utredningen var klar i tid och överlämnandet skulle egentligen ha skett den 1 oktober. Men först nu har socialministern tid att ta emot den. Imorgon klockan 10.00 sker det och då blir också innehållet känt.

En del i utredningen utgörs av förslag på hur man kan få fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Dessutom ska utredaren bedöma om fler yrkesgrupper inom hälso– och sjukvården behöver legitimation samt se över rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder, så kallat kvacksalveri.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida