Bildvetare blir biomedicinska analytiker

2 februari 2007

De som har gått bildvetarutbildningen i Jönköping med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap får legitimation som biomedicinska analytiker. De som går inriktningen mot röntgensjuksköterska får legitimation som sådan.

– Vi tittar på om utbildningen har en inriktning som kan ligga till grund för en legitimering. Och vi har funnit att utbildningen i Jönköping har det, säger Christina Bilby, byrådirektör på Socialstyrelsen.

Samtidigt är hon kritisk mot den annorlunda benämning som utbildningen har – liksom till exempel att utbildningen i Kalmar kallas miljömedicinsk laboratorievetenskap.

– Det skulle underlätta både diskussion och legitimering om man kallade utbildningen samma sak, säger Christina Bilby.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida