Bristen på personal det största hotet mot framtidens sjukvård

Bristen på personal det största hotet mot framtidens sjukvård
Sverige saknar en nationell kompetensförsörjningsplan för vården. Det här är en fråga som måste prioriteras, sa Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet kräver en nationell kompetensförsörjningsplan för att lösa vårdens största problem.

Personalförsörjningen har blivit den största utmaningen för framtidens vård. I en undersökning från Novus bland ledande politiker och beslutsfattare inom vården anser 77 procent att det viktigaste för en god vård de närmaste fem åren är att kunna rekrytera personal.

I dag bjöd Vårdförbundet in till ett seminarium om vad som behövs för att vården även i framtiden ska kunna rekrytera sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Framför allt vad som behövs för att fylla behovet av specialistutbildade sjuksköterskor.

– Kompetent personal är en förutsättning för god och säker vård och Sverige saknar en nationell kompetensförsörjningsplan för vården. Det här är en fråga som måste prioriteras, sa Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Vill ha långsiktiga lösningar

Vårdförbundet har förslag till lösningar: personcentrera vården, gör det mer lönsamt för sjuksköterskor att specialistutbilda sig, förbättra yrkesintroduktionen och lyft upp betydelsen av teamarbetet. Framför allt vill förbundet ha långsiktiga lösningar i stället för akuta krisåtgärder.

Vårdförbundets medlemsgrupper saknas redan i dag. Vårdplatser stängs, överbeläggningar är vanliga, operationer skjuts upp – och sjuksköterskor slutar på grund av dåliga arbetsvillkor. Prognoser för framtiden visar att bristen kommer att öka, framför allt när det gäller specialistsjuksköterskor.

  • Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, kommer över 11 000 specialistsjuksköterskor att saknas om tio år. 
  • Om 20 år kommer vården att sakna 14 800 specialistsjuksköterskor, 2 300 biomedicinska analytiker och 1 700 barnmorskor.

– Det är en oroande utveckling, kommenterade Sineva Ribeiro, som också underströk att arbetsgivarnas efterfrågan på personal inte är det enda måttet på behovet. Viktigare ändå är patienternas behov av vård.

I takt med att befolkningen blir allt äldre kommer det behovet öka.

Svårt att fylla platserna

Vårdförbundet tror inte att det räcker med att öka antalet utbildningsplatser. Redan i dag är det svårt att fylla platserna på utbildningarna till biomedicinska analytiker och Vårdfokus har gjort en undersökning som visar att avhoppen från utbildningen är många. Det är också alltför få sjuksköterskor som vill satsa på en specialistutbildning. Förbundet efterlyser en nationell samling och vill att Socialstyrelsen får uppdraget att göra en djupare analys av vad personalbristen beror på.

Anders Henriksson, socialdemokratisk ordförande för landstingsstyrelsen i Kalmar län och nyvald vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, höll med om vikten av en nationell samling.

– Alla landsting ser problemet och inser att något måste göras men förutsättningarna ser olika ut. Det behövs en samlad bild av problemet och vi behöver sätta oss ned för att diskutera vad vi kan göra gemensamt, sa han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida