Bygget av Karolinskas framtidslaboratorium har startat

Bygget av Karolinskas framtidslaboratorium har startat
Biomedicum blir ett av Europas största högspecialiserade forskningslaboratorier. Skiss: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

I förmiddag togs det första spadtaget till Karolinska institutets nya superlaboratorium Biomedicum i Solna.

Det högspecialiserade forskningslaboratoriet, som beräknas kosta 3,5 miljarder kronor, blir ett av Europas största.

På en yta av cirka 80 000 kvadratmeter ska cirka 1 700 forskare från olika discipliner och övrig personal för första gången samlas under ett tak.

– KI är ett av världens mest framstående medicinska universitet. Bygget av Biomedicum är en viktig del i att ytterligare utveckla Karolinska institutet och upprätthålla Sveriges ställning som en av världens mest framstående forskningsnationer, sade utbildningsminister Jan Björklund i samband med att han tog det första spadtaget.

Biomedicum kommer att bestå av två sammanlänkade huskroppar som ligger i nära anslutning till framväxandet av det nya universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen.  Detta för att stärka utbytet mellan klinisk och experimentell forskning.

Laboratoriet beräknas stå klart under 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida