Dåligt fungerande moderkaka avslöjas med MR-teknik

Dåligt fungerande moderkaka avslöjas med MR-teknik
Läkaren Sara Sohlberg har studerat genomblödningen i moderkakor under pågående graviditet. Arkivbild: Uppsala universitet

Undersökningen öppnar nya möjligheter att snabbt få viktig information när ett foster inte växer som det ska.

Tillväxthämning och havandeskapsförgiftning är allvarliga och vanliga komplikationer hos gravida kvinnor. Båda tillstånden har en stark koppling till en dåligt fungerande moderkaka.

Men det är svårt att få kunskap om hur moderkakan fungerar. Av säkerhetsskäl går det varken att använda röntgenstrålning, kontrastmedel eller invasiva metoder under pågående graviditet. Men magnetkameratekniken har inga kända risker för mamman eller fostret.

Underlättar bedömningen

I en ny avhandling visar läkaren och doktoranden Sara Sohlberg att undersökningar av genomblödningen i moderkakan med MR-teknik kan underlätta bedömningen när man misstänker att moderkakan fungerar dåligt och att fostret inte växer som det ska.

I hennes forskning ingår 50 gravida kvinnor med havandeskapsförgiftning, kvinnor med tillväxthämmade foster och kvinnor med normala graviditeter.

Metoden hon använde, diffusionsviktad MR-teknik, tar bara fyra minuter.

Stark koppling

Studierna visar att genomblödningen i moderkakan är starkt kopplad till de indirekta mått som tas med ultraljud för att bedöma moderkakans funktion: skattad fostervikt, flöden i blodkärl till livmodern och fostret samt barnets födelsevikt.

  • Kvinnor med tillväxthämmade foster har lägre genomblödning i moderkakan än kvinnor med normala graviditeter.
  • Vid tidig havandeskapsförgiftning är genomblödningen lägre, men vid sen havandeskapsförgiftning är den högre.
  • Vid normal graviditet avtar genomblödningen med ökande graviditetslängd.

Sara Sohlberg försvarade sin avhandling Placental function, an epidemiological and magnetic resonance study vid Uppsala universitet i slutet av februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida