Datoriserat beslutsstöd ökar patientsäkerheten i ambulansen

Datoriserat beslutsstöd ökar patientsäkerheten i ambulansen
Ambulanssjuksköterskan Magnus Hagiwara har utvecklat ett datoriserat passivt beslutsstöd för ambulanssjukvården. Foto: Oskar Pollack

Ambulanssjuksköterskan Magnus Hagiwara har utvecklat ett datoriserat beslutsstöd som gör det lättare att bedöma patienterna.

Riktlinjer är viktiga i ambulanssjukvården men i dag finns lokala riktlinjer och pm oftast i ringpärmar utan register eller liggandes lite varstans i ambulanserna – och de används sällan på plats hos patienten.

Passivt beslutsstöd

– Ambulanspersonalen är beroende av riktlinjer men pappersformatet gör dem svåra att använda ute hos patienten. Konsekvensen blir att riktlinjer mycket sällan används direkt i bedömningen och omhändertagandet av patienten, säger Magnus Hagiwara, sjuksköterska med specialistutbildning ambulans.

Han har utvecklat ett datoriserat beslutsstöd som ökar följsamheten till riktlinjerna. Till skillnad från dagens beslutstöd som bygger på att personalen misstänker att patienten har drabbats av ett specifikt tillstånd eller sjukdom är hans beslutsstöd passivt där sjuksköterskorna följer en strukturerad beslutsprocess.

– Först kontrolleras sådant som cirkulation, andning, vakenhet och så kan man få råd beroende på resultatet. Samtidigt görs en strukturerad patientanamnes så dokumentationen sker i realtid, berättar Magnus Hagiwara.

Då ambulanspersonalen bestämt vilka patientens huvudsymtom är ges skräddarsydda råd om lämpliga undersökningar. Till exempel ekg och lungundersökning vid bröstsmärtor.

Testad i ambulans

Dessutom kommer en lista upp med differentialdiagnoser.

– Vi vet att det är rätt lätt att för tidigt låsa sig vid en diagnos. Då diagnosen är vald länkas man till lokala guidelines som bygger på diagnos och som tidigare fanns i papperformat och nu ligger som pdf, säger Magnus Hagiwara.

I en simuleringsstudie i hans avhandlingsarbete vid Hälsohögskolan i Jönköping fick en grupp 40 minuters utbildning på modellen. I den studien tog det dubbelt så lång tid, tio minuter, för den grupp som använde hans modell att komma fram till diagnos jämfört med kontrollgruppen. Men testad i klinisk verksamhet i tre månader gick det lika fort som för kontrollgruppen.

Ökad följsamhet till riktlinjer

– Mitt beslutsstöd ökade följsamheten till de lokala behandlingsanvisningarna. Och ökad följsamhet minskar risken för felbedömningar av akut sjuka och skadade som vi vet är det största hotet mot patientsäkerheten inom ambulanssjukvården. Dessutom bedöms och behandlas patienterna mer lika, konstaterar Magnus Hagiwara. 

I förra veckan försvarade han sin avhandling Developement and Evaluation of a Comuterised Decision Support System for use in pre-hospital care på Högskolan i Borås.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida