Ett bra seminarium– hur är det?

5 december 2008

Bildning och pedagogik är en ny skrift som kan laddas ned gratis på Högskoleverkets hemsida. Skriften lyfter fram det akademiska seminariet som en av de bästa vägarna mot den sorts lärande och utveckling som inte enbart reproducerar »godkända« åsikter, utan bidrar till förnyelse. Författare är Gunnar Sundgren.

www.hsv.se?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida