Färre fullföljer sin högskoleutbildning – men barnmorskorna är duktigast

Färre fullföljer sin högskoleutbildning – men barnmorskorna är duktigast
Trots allt fullföljer de flesta blivande barnmorskor och sjuksköterskor sin utbildning. Foto: Colourbox

Andelen studenter som fullföljer sina utbildningar sjunker. Det gäller också yrkesinriktade utbildningar till till exempel sjuksköterska och barnmorska. Men de är fortfarande bäst i klassen.

3 september 2010

Högskoleverket har undersökt högskolornas och universitetens så kallade prestationsgrad, dvs hur många poäng studenterna under läsår har presterat i jämförelse med vad de skrev in sig för. Prestationsgraden har sjunkit med fyra procentenheter de senaste fyra åren.

Någon särredovisning om studieprestationerna hos dem som studerar på distans finns inte. Men Högskoleverket drar ändå slutsatsen att det är bland distansstudenterna som minskningen är störst. Man har nämligen jämfört resultatet för Sveriges nätuniversitet med övriga lärosätens.

Nätuniversitetet presterar sämst

Nätuniversitetet står för merparten av all distansundervisning i landet, samtidigt som prestationen är sämst. Dessutom ligger prestationerna högst på de lärosäten där andelen studenter på distans är liten. Högst ligger Karolinska institutet där andelen som studerar på distans bara är 7 procent.

Program som leder till en examen som i sin tur är en förutsättning för att få en yrkeslegitimation har allra bäst resultat. Det gäller alltså alla de utbildningar som Vårdförbundets medlemmar har gått. Men också på detta område har siffrorna sjunkit något, med två procentenheter för kvinnor och en procentenhet för män.

Yrkesinriktade kurser presterar bäst

Högskoleverkets studie visar att 79 procent av dem som inleder en högskoleutbildning inte fullföljer den. För dem som går ett yrkesexamensprogram är siffran 91 procent (93 procent för kvinnor och 88 procent för män). Sämst resultat visar män i så kallade fristående kurser upp (61 procent) och det är också där som flest distansutbildningar finns.

Den nu genomförda studien bygger inte på enskilda studenters prestationer, utan bygger på översiktliga data från lärosätena. En tidigare undersökning som bygger på vad enskilda individer presterar (genomströmningen) visar att de blivande barnmorskorna är bäst på att fullfölja sina studier – 91 procent av alla får sin barnmorskeexamen. Sjuksköterskestudier leder för 85 procent av studenterna fram till en examen.

Låg siffra för specialistutbildningar

Däremot, visar det sig, leder vidareutbildningar till specialistsjuksköterska fram till en examen bara i 79 procent av fallen. Något som fått Högskoleverket att gå med en enkät till dem som påbörjat en sådan utbildning men inte tagit ut någon examen.

Tar inte ut examen

Studien är inte klar ännu, men utredaren Lena Eriksson på Högskoleverket har redan fått många telefonsamtal från sjuksköterskor som har fått enkäten.

– Det visar sig att många som har klarat av kurserna inte har tagit ut sin examen, utan nöjt sig med kursbeviset de får. Och det nöjer sig också arbetsgivarna med; de som har ringt mig säger att det aldrig är någon som frågar efter examensbeviset, säger hon.

Telefonsamtalen visar också att många av studenterna inte får någon information från kursanordnaren om hur de ska begära att få ut sin examen.

Fotnot: Procentsatserna är inte jämförbara mellan de olika undersökningarna, eftersom de mäter olika saker och den tidigare undersökningen bygger på individstatistik, medan den nya undersökningen  bygger på makrodata.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida